Zarządzenie Nr 28/6/19 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 stycznia 2019r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Kiełczynie, Piławie Dolnej i Tuszynie oraz ogłoszenia kalendarza wyborczego.

 

 

Na podstawie §21 ust.12 i §18 ust.4 Uchwały Nr LIII/411/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2014 r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kiełczyn opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2014r. poz.3792 z dnia 27 września 2014r. Na podstawie §21 ust.11 i §18 ust.4 Uchwały Nr LIII/418/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2014 r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Piława Dolna opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2014r. poz.3799 z dnia 27 września 2014r. Na podstawie §21 ust.12 i §18 ust.4 Uchwały Nr LIII/420/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2014 r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Tuszyn opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2014r. poz.3801 z dnia 27 września 2014r.

 

Wójt Gminy Dzierżoniów zarządza co następuje:

 

 

§ 1.

 

Zarządzam wybory Sołtysów w Gminie Dzierżoniów na dzień 3 marca 2019 roku w sołectwach: Kiełczyn, Piława Dolna i Tuszyn.

 

§ 2.

 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Statucie Sołectwa określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Powołuje zespół zadaniowy do przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Dzierżoniów w składzie:

 

Anna Hoffmann – członek zespołu

Grzegorz Nowak – członek zespołu

Dariusz Ładacki – członek zespołu.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów

 

/-/ Marek Chmielewski

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/6 /19

Wójta Gminy Dzierżoniów

z dnia 28 stycznia 2019r

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

do 31.01.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Wójta Gminy o terminie wyborów Sołtysów w Gminie Dzierżoniów
i ogłoszenie kalendarza wyborczego

do 08.02.2019 r.

do godź.1500

Zgłaszanie list kandydatów na sołtysa – w sekretariacie Urzędzie Gminy Dzierżoniów

do 15.02.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa w poszczególnych sołectwach i adres lokali wyborczych.

do 20.02.2019 r.

Powołanie przez Wójta Sołeckich Komisji Wyborczych

do 28.02.2019 r.

Sporządzenie spisów wyborczych

01.03.2019 r.

Przekazanie Sołeckim Komisjom Wyborczym kart do głosowania, spisów wyborców i pozostałych materiałów wyborczych.

03.03.2019 r.

godz. 8 00 – 16 00

Głosowanie – wybory sołtysa.

 

 

 

 Copyright © 2022 Tuszyn (Gmina Dzierżoniów)  Rights Reserved.