OGŁOSZENIE

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców
sołectwa TUSZYN, że 21 października 2019 r. godzina 19.00
w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, TUSZYN 42A,
odbędzie się zebranie wiejskie.


Porządek zebrania:

Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019
Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 19.15, dnia 21 października 2019 r.

Sołtys wsi Tuszyn

/-/ Anna Piekarska

 Copyright © 2022 Tuszyn (Gmina Dzierżoniów)  Rights Reserved.