Zespół pałacowo – parkowy w Tuszynie

Zespół pałacowy barokowy. Początki pałacu w Tuszynie sięgają epoki renesansu i nie jest wykluczone, że umieszczona na portalu data 1609 r. jest datą wzniesienia w tym miejscu renesansowego dworu szlacheckiego, który najprawdopodobniej obejmował dzisiejsze wschodnie skrzydło pałacu.

 

 

 

 

Pałac został przebudowany na przełomie XVII i XVIII w., kiedy to zyskał barokowy styl. Pałac aktualnie został zaadaptowany na nowoczesny obiekt szkolny. Zabytkowy park położony po północnej stronie pałacu został przekształcony w XIX w. z istniejącego w tym miejscu ogrodu ozdobnego. Zachowały się w nim różne gatunki oryginalnych drzew m.in. lipa będąca pomnikiem przyrody. Park ma kształt zbliżony do prostokąta, do którego prowadzi brama wjazdowa z tablicą herbową. Północną i zachodnią granicę stanowi kamienny stary mur ok. 1,5 m wysokości.

 Copyright © 2022 Tuszyn (Gmina Dzierżoniów)  Rights Reserved.